Triết lý viên kẹo tại Pichio nơi phân phối kẹo Toàn Quốc

Triết lý viên kẹo

Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo que. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ.
Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười
tươi và chạy đến nhận kẹo que từ bạn.
Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: "Hết kẹo que rồi". Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn.
Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn.
Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo bông đường Pichio mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho..!!

triet ly vien keo pichio

“ Khi bạn cho ai khác một thứ gì,
Nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà,
Họ nghĩ đó là bổ phận, là trách nhiệm.
Và khi bạn không cho thứ mà học muốn nữa,
Họ sẽ lập tức trở mặt thôi ”